ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

img

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, πέτυχαμε την διάκριση της στο χώρο της Πληροφορικής, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των Υπηρεσιών και των Προϊόντων Η ανάγκη κάλυψης των δικών σας αναγκών αποτελεί τον βασικότερο στόχο μας.

Για τον σκοπό αυτό υιοθετήσαμε τις πιό σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης σας, έτσι ώστε η επικοινωνία και η συνεργασία σας μαζί μας να είναι απλή - άμεση και αποτελεσματική. Για την εταιρεία μας η γνώμη σας είναι η απόδειξη αλλά και η επιβράβευση της συνεχούς προσπάθειας για καλύτερη οργάνωση, ακρίβεια στις διαδικασίες, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρησιακής λειτουργίας .

 

img

ΟΝ LINE ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Επισκεπτόμενοι το site μας θα έχετε δυνατότητα για άμεση on line ενημέρωση, επίλυση προβλημάτων και αποριών μέσω:

1) Forum, όπου σας απαντούν σε real time εξειδικευμένοι τεχνικοί μας και όχι μόνο, εφόσον γίνεται ελεύθερη διακίνηση απόψεων.
2) Αποστολή e-mail, παραθέτοντας το πρόβλημά σας και παίρνοντας απάντηση από έναν τεχνικό μας εντός 24 ωρών.

 
img

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Αναλαμβάνουμε την κάλυψη των αναγκών σας για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις δικτύων, παρέχοντας αξιόπιστες και άμεσες λύσεις για την εταιρία σας.

Η διαδικασία εγκατάστασης δικτύων περιλαμβάνει:


1) Μελέτη του χώρου και των απαιτήσεών σας.
2) Προτάσεις για την εφαρμογή, την εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων των τοπικών δικτύων.
3) Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (ενσύρματα δίκτυα).
4) Εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών που αφορούν τα ασύρματα δίκτυα κ.λ.π.
5) Έλεγχος καλής λειτουργίας.
6) Συμβόλαια συντήρησης.

img

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΑΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ιντερνετικής σας ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε μία αποτελεσματική on-line πλατφόρμα ανταποκρύνωτας πιστά στις ανάγκες της εταιρείας σας.